Χρόνος παράδοσης

Χρόνος παράδοσης
 
        Όλες οι παραγγελίες επεξεργάζονται με το συντομότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και αποστέλλονται συνήθως μέσα σε 30 λεπτά μετά την επεξεργασία.


        Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με προσωπικό του καταστήματος, εξασφαλίζοντας έτσι για τους καταναλωτές την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων.


        Δεν γίνονται αποστολές των παραγγελιών σε διεύθυνση προορισμού εκτός Λάρισας.


        O χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, εξαρτάται από το χρόνο της παρασκευής των εδεσμάτων και μπορεί να επιμηκυνθεί στις ώρες αιχμής, με μέγιστο χρόνο συνήθως εντός 50 λεπτών.

Loading...
Net2